10 sierpnia 2020

Co się dzieję w mózgu dziecka?

Poniżej notatka wizualna z rozmowy ze mną podczas Bezpłatnej Konferencji Bliżej Siebie organizowanej przez Kaję z Komunikacji bez przemocy. W konferencji wzięło udział ponad 4 tys. […]