Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców to cykl warsztatów psychologicznych dla osób szukających sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi. To zbiór komunikacyjnych narzędzi, które znacząco poprawiają jakość kontaktu z dzieckiem i nie tylko.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Część I - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły

Program został opracowany w oparciu o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. Szkoła posiada ogólnopolską strukturę organizacyjną i koordynowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Warsztaty wychowawcze Jak mówić żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły

to ok 40 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10 spotkań trwających 3 godziny. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi, tak by uczestnicy mogli jak najwięcej doświadczać i ćwiczyć nowe umiejętności. Przerwa między warsztatami to czas na wypróbowywanie zdobytej wiedzy w domu w relacji z rodziną.

Dzięki warsztatom:

 • Rozwiniesz umiejętności empatycznej komunikacji
 • Dowiesz się jak mówić do dziecka, żeby być przez nie usłyszane i by z Tobą współdziałało
 • Dowiesz się co stosować zamiast kar i nagród
 • Poznasz sposoby wspólnego rozwiązywania konfliktu
 • Będziesz mógł/ła wziąć udział w II części Szkoły dla Rodziców: Rodzeństwo bez rywalizacji

Część I - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły - Tematyka zajęć:

 

Budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko usłyszane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • zachęcanie dziecka do współdziałania,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Realizacja: 

 • 10 spotkań po 3h;
 • liczebność grupy 8 (min.)-15 (max.) osób; 
 • metoda pracy warsztatowa; 
 • więcej szczegółów na stronie wydarzenia na fb

Warunki uczestniczenia w grupie:

 • obecność na każdych zajęciach (dopuszcza się 1-2 nieobecności)
 • posiadanie „podręcznika”„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A.Faber i E.Mazlish, wyd. Media Rodzina 

Termin Edycja VII:

Niestety w 2024 roku nie planuję organizować szkolenia

Koszt: 

1000 zł, czyli 100 zł/warsztat; 
(możliwość płatności w IV ratach)

Zapisy: 

609 858 785
 psychologmagdalenakolasa@gmail.com

Miejsce w grupie gwarantuje wpłacenie zaliczki w wysokości zł lub całości kwoty najpóźniej do (-). Istnieje też możliwość wcześniejszej wpłaty za cały kurs, early bird do (-), wtedy koszt całości kursu obniży się do zł. Zniżka dla pary/znajomych: zł.

Część II - Rodzeństwo bez rywalizacji

Program w dużej części bazuje na książce A. Faber i E. Mazlish pt. "Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością"

 

Szkoła dla Rodziców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Warsztaty wychowawcze to ok 40 godzin dydaktycznych zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10 spotkań trwających 3-4 godziny. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi, tak by uczestnicy mogli jak najwięcej doświadczać i ćwiczyć nowe umiejętności. Przerwa między warsztatami to czas na wypróbowywanie zdobytej wiedzy w domu w relacji z rodziną.

Tematyka:

 • Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 • Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 • Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 • Równo czy sprawiedliwie?
 • Problem ulubieńców.
 • Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 • Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 • Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania.
 • Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 • Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 • Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 • Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Realizacja: 

 • 10 spotkań po 3h;
 • liczebność grupy 8 (min.)-15 (max.) osób; 
 • metoda pracy warsztatowa; 
 • dodatkowe informacje na wydarzeniu na fb

Miejsce: 

 • Pracownia psychologiczno-psychoterapeutyczna "DOBRZE, ŻE JESTEŚ" ul.Pomorska 567 Łódź
 

Warunki uczestniczenia w grupie:

 • obecność na każdych zajęciach (dopuszcza się 1-2 nieobecności)
 • posiadanie „podręcznika”Rodzeństwo bez rywalizacji„ A.Faber i E.Mazlish, wyd. Media Rodzina 

Termin Edycja II:

Niestety w 2024 roku nie planuję organizować szkolenia

Koszt: 

1000 zł, czyli 100 zł/warsztat; early bird zł 
(możliwość płatności w IV ratach)

Zapisy: 

609 858 785
 psychologmagdalenakolasa@gmail.com

Miejsce w grupie gwarantuje wpłacenie zaliczki w wysokości zł lub całości kwoty najpóźniej do (). Istnieje też możliwość wcześniejszej wpłaty za cały kurs, early bird do (), wtedy koszt całości kursu obniży się do zł. Zniżka dla pary/znajomych: zł.