Warsztaty dla szkół oraz przedszkoli

Prowadzę warsztaty i wykłady psychoedukacyjne z tematów dotyczących rozwoju dziecka, wychowania i komunikacji, integracji sensorycznej, a także "szyte na miarę" dopasowane do potrzeb kadry przedszkolnej i szkolnej, mających na celu wsparcie zespołu nauczycieli w ich pracy z dziećmi.

Warsztaty zakładają pracę na doświadczeniu uczestników, którzy zapraszani są do interakcji podczas spotkania i ćwiczenia w podgrupach. Warsztaty trwają z reguły 3 godziny zegarowe.

Wykłady opierają się bardziej na jednostronnej komunikacji, zawierają więcej treści teoretycznych.

Prowadzę również superwizje kadry, wspierając ich bieżących trudnościach

Przykładowe tematy:

  • Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami? Zrozumieć świat emocjonalny dziecka.
  • Rodzina w równowadze-rzecz o samoregulacji w ujęciu teorii poliwagalnej i self-reg
  • Jak wspierać rozwój dziecka? Dziecko a integracja sensoryczna.
  • Nie strach się bać. Dziecięce lęki i radzenie sobie z nimi.
  • Jak uciszyć wewnętrzne burze? O złości Dużych i Małych.
  • Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły? O gotowości szkolnej.
  • Moje granice, moje potrzeby-w poszukiwaniu mocy rodzicielskiej.
  • Co zamiast kar i nagród? Czyli jak zatroszczyć się o to, na czym nam zależy.

Cennik:

  • 80 zł/3h* dla pojedynczego uczestnika (*cena uzależniona od miejsca warsztatu)
  • 250 zł/h dla grup zorganizowanych (plus kosztu dojazdu do placówki z poza Łodzi)

Jesteś nauczycielem lub kierownikiem placówki oświatowej? Zapraszam do kontaktu!