Psychoterapia

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodziny.
Psychoterapia to spotkania mające na celu zmniejszenie lub zniwelowanie trudności, z którymi boryka się rodzina. Razem szukamy przyczyn, rozpoznajemy mechanizm leżący u podstawy pewnych zachowań i ustalamy plan działania, zmierzający do odzyskania równowagi w systemie. Terapia zawsze poprzedzona jest diagnozą.
Terapię opieram na zasobach klientów, moim celem jest wzmocnienie ich potencjału i przywrócenie satysfakcjonujących relacji z samym sobą lub/i między członkami rodziny. W kontakcie z dziećmi priorytetem jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa, tak by czuły się możliwie swobodnie. W moich metodach pracy z nimi przeważa zabawa, gdyż to ona najbardziej wspiera uczenie się. Ze starszymi klientami korzystam także z różnorodnych technik coachingowych. Staram się by spotkania były różnorodne, wnosiły nowe wglądy i przede wszystkim prowadziły do zmiany i założonego celu.

Na początku ustalamy cel terapii, do którego dążymy przez kolejne 10 sesji. Po tym czasie sprawdzamy, czy zmiany które się zadziały są satysfakcjonujące. Czasem cel osiągamy też wcześniej.

Spotkania odbywają się z całą rodziną lub tylko z dzieckiem, w zależności od potrzeb.

Terapia dzieci i młodzieży obejmuje następujące trudności:

 • zachowania agresywne i impulsywne,
 • nadmierna lękliwość,
 • nieśmiałość,
 • depresja,
 • brak motywacji,
 • trudności szkolne oraz wychowawcze,
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,
 • trudności w relacjach z rodzicami,
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć
 • problemy emocjonalne,
 • objawy psychosomatyczne,
 • uzależnienia,
 • myśli bądź próby samobójcze,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia jedzenia,
 • inne problemy okresu dojrzewania.

Cennik

SpotkanieCena za spotkanie 50 min.
Terapia w gabinecie170zł

Miejsce: Pracownia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna "DOBRZE, ŻE JESTEŚ" ul. Pomorska 567 Łódź