Warsztaty dla dzieci

Warsztaty dla dzieci to oferta skierowana do przedszkoli oraz szkół. Tematyka zajęć opiera się o dwa filary: idee Porozumienia bez Przemocy oraz regulacje emocji.

Sprawdź opisy programów poniżej

Leśny Zakątek - spotkania z Bibi i Zenonem

To warsztaty w oparciu o czytane bajki o empatii „Przyjaciele żyrafy” autorstwa Joanny Bernedt i Anety Ryfczyńskiej. Opowieści o przygodach Żyrafy i Szakala są inspiracją do rozmów o uczuciach, potrzebach i wartościach. Celem zajęć jest umacnianie wśród dzieci komunikacji opartej o wzajemny szacunek i akceptację, a także zwiększenie samoświadomości. Cykl spotkań uwzględnia wprowadzenie wiedzy i umiejętności z zakresu regulacji emocji. Podczas ich trwania wykorzystuję również elementy ćwiczeń mindfulness.

Warsztaty trwają 45 min. Rozpoczynają się od muzycznego przywitania z pacynkami żyrafą Bibi i szkalem Zenonem. Następnie czytam wybraną bajkę o empatii, która stanowi zaczyn do dalszej pracy. Pacynki stanowią element urozmaicenia zajęć oraz wprowadzają u dzieci dużo radości i zaciekawienia.

Cena: 120 zł/45 min. /grupa

Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat.

To warsztaty wprowadzające w tematykę Porozumienia bez Przemocy w oparciu o scenariusze zajęć autorstwa Joanny Berendt, Magdaleny Sendor oraz Pauliny Orbitowskiej-Fernandez . Jest to cykl 8 zajęć o komunikacji i empatycznych relacjach w szkole i poza nią, stanowiące jednocześnie profilaktykę przemocy i agresji.

Tematyka zajęć obejmuje: zapoznanie się, potrzeby, współpracę, uczucia złości i granice, mediacje, rozwiązywanie konfliktów, wdzięczność i uczenie się z błędów.

Warsztaty trwają 2x45 min.

Cena: 240 zł od zajęć; cykl 8 zajęć - 1920 zł (ok. 10 zł od uczestnika od spotkania przy założeniu 25 os. grupy)

Jesteś nauczycielem lub kierownikiem placówki oświatowej? Zapraszam do kontaktu!