17 DSC06119

Projekty

baner piknik bliżej siebieCelem głównym projektu byla organizacja pikniku letniego w lipcu dla mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej w Parku Źródliska, podczas którego zostały przeprowadzone warsztaty i wykłady z tematyki wychowawczej oraz nakręcony film promocyjny o idei RB. Powstała również strona internetowa służąca informowaniu o działaniach grupy.

Projekt zakładał integrację łódzkich rodziców do 50 r.ż, a także edukację w zakresie opieki nad dzieckiem, postaw rodzicielskich, komunikacji. Przeciwdziałał przemocy wobec dzieci. Rodzice ci skupieni wokół wartości, mają szansę aktywizacji na innych polach.

W wyniku projektu zainteresowaliśmy grupę co najmniej 100 Łodzian ze Strefy Wielkomiejskiej ideą RB oraz wzmocniliśmy zasoby promocyjne grupy RB tak by mogła trafić do szerszego grona łódzkich odbiorców (1 film i 1 strona www). Członkowie grupy oraz osoby zainteresowane tematem mogli poznać się, pogłębić relacje (1 piknik ok. 1000 os.), dowiedzieli się o planach jesiennego Festiwalu RB 2015, rodzice poszerzyli swoją wiedzę z zakresu wychowawczego (8h warsztatów).

Odbiorcami bezpośrednimi projektu w pierwszym rzędzie byli rodzice ze Strefy Wielkomiejskiej związani lub chcący poznać ideę RB – ok.100 członków nieformalnej grupy Rodzicielstwa Bliskości. Ponadto, wszyscy rodzice zamieszkujący na terenie Łodzi, którzy chcieli poznać promowane na pikniku i w grupie RB podejście oraz zintegrować się z innymi rodzicami w ramach rozwiązywania wspólnych problemów. Chcemy wspierać młodych rodziców do 50 roku życia. Projekt zgromadził w ramach swoich działań (piknik promocyjny; nakręcenie filmu promocyjnego i opublikowanie go w Internecie; 8 h warsztatów 4x2h po 15os. – wyrekrutowanych na zasadzie pierwszeństwa zapisu – najpierw byli zapisywani mieszkańcy Strefy Wielkomiejskiej – promocja bezpośrednia; strona internetowa Łódzkiego Rodzicielstwa Bliskości) ok.23 tys , czyli ok.10 % łódzkich rodziców

Opis wydarzenia:

Fundacja Skillab oraz Cała Wioska zaprasza na piknik Rodzicielstwa Bliskości podczas Parku Śniadaniowego przed Tubajka Rodzinna sklepo-kawiarnia.
Piknik to okazja na ciekawe spędzenie czasu razem z dziećmi i poznania innych łódzkich rodziców. To możliwość rozmowy o byciu rodzicem, inspiracji, nabycia nowych kompetencji wychowawczych.

Program wydarzenia:
10:00-12:00 animacje dla dzieci Baby Club Cafe - Klubokawiarnia
10:00-13:00 warsztat wiązania chust Decoraliki.pl
11:00-13:30 spotkanie o idei wspólnot rodzicielskich i o tym czym jest Cała Wioska https://www.facebook.com/groups/316485285121831/
12:00-16:30 warsztaty Marty Sikorskiej " Bliżej siebie w emocjach" oraz "Wejdź z dzieckiem do strumienia" http://equieducation.pl/o-nas/

oraz inne atrakcje organizowane przez Park Śniadaniowy

5.08.2015
16:30-20:00 warsztat Doroty Grodeckiej "Jak być bliżej, czyli jak gadać, żeby się dogadać" w duchu Porozumienia bez Przemocy

Udział w warsztatach i spotkaniach jest bezpłatny.

Opis warsztatów:

25.07 godz. 12:00-14:00:
"Bliżej siebie w emocjach"
Miejsce: Tubajka
Sprzeczka przy śniadaniu, nieporozumienie przez telefon, raniące słowa rzucone w złości – można by przeliczyć na kilometry oddalenia w relacji. Jak nie tracić siebie z oczu, gdy doświadczamy silnych emocji? Po co nam silne emocje? Dlaczego nie warto ich zagłuszać? Jak można z nich skorzystać aby wzmocnić relacje?
To wszystko plus to, co przyniesiecie ze sobą w postaci własnych doświadczeń będzie tematem tego warsztatu.

25.07. 14:30-16:30
"Wejdź z dzieckiem do strumienia"
Miejsce: Tubajka
Warsztaty dla wszystkich doświadczających trudności w obliczu dziecięcych emocji. Zwłaszcza tych najbardziej porywistych czyli złości, głębokiego smutku, frustracji. W trakcie warsztatu będziemy czerpać z praktyki Porozumienia bez Przemocy oraz poszukiwać siły i odwagi aby wejść z dzieckiem do strumienia uczuć i potrzeb. Zamiast stawiać opór nurtowi spróbujemy go zaobserwować, poznać i nauczyć się w nim poruszać aby zachować równowagę i nie utonąć.

5.08 16:30-20:00
"Jak być bliżej, czyli jak gadać, żeby się dogadać".
Miejsce: Baby Club Cafe

Na spotkaniu przyjrzymy się naszemu sposobowi komunikacji. Zastanowimy się, co buduje bliskość, a co nie koniecznie. Zastanowimy się także, jak nawiązać rzeczywisty kontakt, jak wyrazić siebie, jak zadbać o swoje granice i jak znaleźć równowagę w relacji. Skupimy się na tym, jak rozmawiać z szacunkiem. Warsztat będzie prowadzony w formie ćwiczeń indywidualnych, w parach lub grupowych oraz będzie częściowo w formie wykładu. Spotkanie będzie bazować na komunikacji w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) wg Marshalla Rosenberga.

Piknik "Bliżej siebie" był trailerem I Festiwalu Rodzicielstwa Bliskości w Łodzi, który odbył się jesienią 2015 w Art Inkubatorze.

Działanie dofinansowane jest ze środków Programu Animacji Społecznej z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014

https://www.facebook.com/events/1633606026924447/

Facebook Twitter Google+ Pinterest